فروش جزوات اموزشی و دانشگاهی

فروش جزوات اموزشی و دانشگاهی

  • هنوز امتیازی داده نشده است!

جزوه ورزش ۱ (بدنسازی)

۱۸,۰۰۰ تومان

خرید جزوه تایپ شده ورزش ۱ (بدنسازی) – استاد سرکار خانم میرزا شاعری

جزوه حقوق مدنی ۵

۶۰,۰۰۰ تومان

خرید جزوه تایپ شده حقوق مدنی ۵ – استاد سید تقی سید رضی

جزوه حقوق مدنی ۴

۵۰,۰۰۰ تومان

خرید جزوه تایپ شده حقوق مدنی ۴ – استاد دکتر مجید حسین زاده

جزوه حقوق کار

۵۰,۰۰۰ تومان

خرید جزوه تایپ شده حقوق کار حمزه محمدی – دانشگاه آزاد قزوین

جزوه حقوق جزای اختصاصی ۱

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خرید جزوه تایپ شده شده حقوق جزای اختصاصی ۱ – استاد دکتر اسلام رجبعلی

جزوه حقوق جزا اختصاصی ۳

۸۵,۰۰۰ تومان

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی ۳ دکتر اسلام رجبعلی

,,,,,,رجبعلی,اسلام رجبعلی

جزوه حقوق بین الملل عمومی ۲

۱۹,۰۰۰ تومان

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل عمومی ۲ – استاد محمود احمدی

جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲

۵۵,۰۰۰ تومان

خرید جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی ۲ – استاد عباس احدزاده

جزوه جرم شناسی

۷۵,۰۰۰ تومان

خرید جزوه تایپ شده جرم شناسی – دکتر شیرین بیات – دانشگاه آزاد باراجین